W 2018 roku temat prac konkursowych brzmiał:

ZROBIONE

Filmy konkursowe

Poniżej prezentujemy nadesłane filmy na Palma Film Festival 2018.