Regulamin

Palma Film Festival 2018

WYMAGANIA REGULAMINOWE

W konkursie mogą brać udział tylko filmy zrealizowane przez wspólnoty Ruchu Światło-Życie. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach festiwalowych decydują organizatorzy festiwalu. Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od swoich decyzji.

KONKURS GŁÓWNY

Do konkursu dopuszczone zostaną filmy nie dłuższe niż 8 minut (480 sekund). Praca konkursowa musi być realizacją temat festiwalu.

Tematem festiwalu jest ZROBIONE.

Zwycięzcę konkursu wybiorą internauci oddający głosy na stronie www.palmafilmfestival.pl

Głosowanie zakończy się 25 maja o 12:00.

ZŁOTY TAMARYSZEK

Konkurs specjalny redakcji blogu podtamaryszkiem.pl. W tej sekcji biorą udział filmy zgłoszone do konkursu głównego. Zwycięzcę tego konkursu wskaże redakcja blogu.

ZGŁOSZENIA

Filmy do selekcji zgłaszać można przesyłając publiczny lub prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. do Dysku Google bądź Dropbox'a).

Terminy zgłaszania filmów do selekcji: 7 maja 2018 r.

Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu oraz w oficjalnych drukach (katalog, program, ulotki, itd.) i materiałach prasowych.

POKAZY I PROMOCJA

Filmy zakwalifikowane do sekcji konkursowych zostają automatycznie umieszczone w cyfrowej wideotece i udostępniane na kanale youtuberskim PFF oraz stronie internetowej festiwalu.

Kolejność filmów na stronie internetowej festiwalu będzie losowa.

Twórcy filmów zgłaszając swoje dzieła do konkursu, nieodpłatnie, na czas nieokreślony, zgadzają się na wykorzystanie fragmentów lub całości ich filmów, przez organizatorów, na wszystkich polach eksploatacji.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników konkursów Złota Palma oraz Złoty Tamaryszek będzie miało miejsce na Gali PFF 2018 2. czerwca na Tarchominie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie filmu do udziału w Palma Film Festival jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.